Ruch Światło-Życie

[cryout-pullquote align=”left|center|right” textalign=”left|center|right” width=33%”]oaza[/cryout-pullquote]Duch Święty ożywia i umacnia Kościół działając przez ludzi głębokiej wiary i przez wspólnoty. Jednym z narzędzi Ducha Świętego w XX wieku był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Od pierwszych lat swego duszpasterzowania szczególną uwagę przywiązywał do pracy w małych grupach, począwszy od Oazy Dzieci Bożych aż po metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych, nazwanych później Oazą Żywego Kościoła. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Z inspiracji ks. Blachnickiego powstały nowe inicjatywy, które były odpowiedzią na znaki czasu jak Krucjata Wyzwolenia Człowieka lub Plan Wielkiej Ewangelizacji.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-dzoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii.  Moderatorem diecezjalnym jest ks. Marek Andrzejuk.

Nadzieją napawa fakt, że w naszej parafii Wierzbno zaczyna powoli  krzewić się Ruch Światło-Zycie wśród młodzieży i dzieci. W czasie wakacji na oazę rekolekcyjną planuje wyjechać 10 osób (3 osoby na OZK I, 3 osoby na ODB III i 4 osoby na OND). Z serca dziękujemy sponsorom, którzy materialnie pomogli, aby uczestnictwo w oazie stało się faktem. Cieszę się także, że wzrasta wspólnota Domowego Kościoła, którą tworzy pięć małżeństw.

Chwała Panu za wszystkie dobro – ks. Kazimierz.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.