Czuwajcie! (Mk 13, 37)

DSCN1129_zmień rozmiarU progu Adwentu z apelem tej treści trzykrotnie zwrócił się do nas Pan Jezus. Szanując wolność człowieka, Pan nie ustaje w trosce o nasze zbawienie, dlatego przypomina o potrzebie nieustannej gotowości na spotkanie z Nim, mądrego i rozważnego przeżywania danego nam czasu. Jak to robić?

Znaczącą dawkę „praktycznych wskazówek” dostarczyły nam rekolekcje adwentowe. Przeżyliśmy je pod duchowym przewodnictwem ks. Andrzeja Danieluka. Jak podkreślał ks. rekolekcjonista adwent nie zamyka się  w symbolicznym czasie 4 tygodni poprzedzających Boże Narodzenie. Oczekiwanie na przyjście Pana powinno zawsze i wszędzie kreować nasze postepowanie. Tego nie da się osiągnąć bez duchowej czujności. Przysłowiowy „temat rzeka” można według księdza Danieluka zamknąć w ramach przykazania miłości. Nie można kochać Boga nie kochając drugiego człowieka. Z miłości do Pana przebaczamy tym, którzy zawinili przeciwko nam. Miłość do Boga usposabia nas do tego byśmy błogosławili innych nie tylko w wyjątkowych życiowych momentach i nie tylko nam najbliższych. Że nie jest to łatwe przekonujemy się niemal codziennie. Wiemy również, że jest to możliwe. Potwierdzały to przykłady – takie zwyczajne, ludzkie – przytaczane przez ks. rekolekcjonistę, będące ilustracją jego słów. Jestem człowiekiem wierzącym, więc … i tu płynęły w naszym kierunku kolejne wskazania do codziennej realizacji. W tym, co usłyszeliśmy nie było nic szczególnie odkrywczego, rewolucyjnego. Było to raczej przypomnienie prawd może już nie raz słyszanych. Ale ujęcie ich w kategorie „czuwania” nadało im nowy praktyczny wymiar.

Codziennie stajemy przed wyborami: słów, bombardują nas tysiące myśli i nie zawsze nasza czujność jest dostatecznie silna, by wybór był godny miana chrześcijanina. Nauki rekolekcyjne umacniały nas w przekonaniu, że chociaż niełatwe, to czuwanie jest możliwe, potrzebne i dla nas zbawienne. Jesteśmy wdzięczni za te słowa, za umocnienie w nas postawy czujności i dążenia do stanu, gdy na wezwanie Pana: „Czuwajcie!”, odpowiemy: „Czuwamy”.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.