Rodzina rodzinie

Rodzina rodzinieJakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.

Przytoczone na wstępie słowa papieża Franciszka są subtelnym przypomnieniem przykazania miłości, które powinno stać na straży wzajemnych relacji nas, chrześcijan. Wskazują także na ciągle otwartą przestrzeń do działania i stanowią zachętę do jego podejmowania.

Kontynuując retorykę Ojca  świętego – to piękno rozlało się szeroką falą w naszej wspólnocie parafialnej w ostatnim przedświątecznym tygodniu. Sfinalizowaliśmy bowiem akcję „Rodzina – rodzinie”. Na czym ona polegała? Kilkanaście rodzin z naszej parafii spotkało się z życzliwym zainteresowaniem innych rodzin i zrozumieniem ich innej sytuacji bytowej. Krótka metryczka zawierała informacje przydatne do przygotowania paczki dla danej rodziny, pozostającej anonimową dla darczyńcy. Złożone na ręce księdza proboszcza Kazimierza Jóźwika trafiły do rąk rodzin „bogatych inaczej”. Zapewne ten swoisty solidaryzm społeczny nie rozwiąże problemów materialnych tych, którzy borykają się z nimi na co dzień, ale może mieć wymiar duchowy, psychologiczny. Rodzi i umacnia nadzieję, że całkiem blisko jest ktoś, któremu nasz los nie jest obojętny i „nie miłuje słowem i językiem, ale czynem i prawdą”( 1J 3.18).

„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.”  (o. Fabian Kaltbach OFM)

                                                                                               Małgorzata Wąsowska

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.