Paschalny Dzień Wspólnoty Kościoła Domowego

W niedzielę 19 maja 2019 r. gościliśmy w Wierzbnie członków Kościoła Domowego rejonu siedleckiego pierwszego. W naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy Paschalny Dzień Wspólnoty. Przybył do nas rejonowy moderator DK (DK = Domowy Kościół) ks. Mateusz Gomółka oraz małżeństwa i rodziny  z parafii siedleckich: św. Józefa, św. Stanisława, parafii Katedralnej, z parafii z Hołubli, z Kotunia, z Opola Nowego i z Grębkowa.

Rejonowe Dni Wspólnoty odbywają się 4 razy w ciągu roku formacyjnego w różnych parafiach, w których istnieją kręgi Kościoła Domowego. Oprócz duchowej formacji, służą budowaniu jedności i umacnianiu wspólnoty rodzin należących do DK.

Może nie wszyscy wiedzą, czym jest Domowy Kościół, dlatego kilka podstawowych informacji o tej gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie. Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Jest to małżeńsko–rodzinny ruch świeckich w Kościele. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać, bowiem zwraca on szczególną uwagę na duchowość małżeńską, a więc dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Odbywa się to między innymi poprzez troskę o życie Słowem Bożym, postawę służby we wspólnocie Kościoła, propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich, dawanie świadectwa o swoich spotkaniach z Chrystusem. A poza formacją, Kościół Domowy to rzesza pogodnych, szczerych ludzi, otaczających pomocą modlitewną tych, którzy jej potrzebują, otwarcie mówiących o swojej wierze, o tym jak Bóg kieruje ich życiem.

„Towarzyszyć w drodze” – taki był temat przewodni spotkania wspólnotowego w naszej parafii. Każdy z nas obdarzony jest darami i charyzmatami rozpoznanymi przez Boga według naszych możliwości. Możemy, a nawet powinniśmy dzielić się nimi, służąc w ten sposób innym. Po to, aby wzrastać: „Wszystkim zaś Duch objawia się dla wspólnego dobra” (1 Kor 12,7). Temu przesłaniu poświęcona była konferencja tematyczna wygłoszona przez księdza Mateusza, na nim pochyliliśmy się podczas pracy w grupach. Jak Pan Bóg działa konkretnie w ich życiu mówili uczestnicy podczas godziny świadectw. Spotkanie zakończyła agapa – wspólny posiłek w malowniczym, majowym, przykościelnym plenerze.

„Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”, śpiewamy w jednym z psalmów. Nie pozwala nam zapominać o swojej dobroci. Odczuliśmy to także podczas tego dnia. Po tygodniu przekropnej, deszczowej pogody w niedzielne południe rozbłysło słońce i towarzyszyło naszej wspólnocie do wieczora.

                                                                                Chwała Panu!
Małgorzata i Michał Wąsowscy

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.