Polska pod krzyżem – Wierzbno 2019

„ Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem – Polska jest Polską, Polak Polakiem” – napisał w połowie XIX w. Karol Baliński (jeszcze do niedawna autorstwo tego dwuwiersza przypisywano Adamowi Mickiewiczowi). Gdy zawodziły zbrojne sposoby odzyskania niepodległości i upragniona wolność odwlekała się w czasie, słowa poety wskazywały na krzyż jako jedyną ostoję polskości – polskich tradycji, polskiej historii, języka i wszystkiego, co może czynić nas nieskrępowanymi mimo jarzma zaborów.
Niejeden raz, na przestrzeni ponad półtora wieka od  napisania przytoczonych wcześniej słów, pod krzyż śpieszyli Polacy. Odzyskiwaliśmy  niepodległość, ale nie zawsze byliśmy i jesteśmy wolni. Potrzeba trwania pod tym i przy tym znaku zwycięstwa, tryumfu miłości i dobra nad złem pozostaje, jest nadal aktualna.
14 września na lotnisku w podwrocławskim Kruszynie na modlitewnym spotkaniu zgromadziły się tysiące Polaków, aby m.in. adorować krzyż, odnawiać osobiste i zbiorowe relacje z Jezusem. Także w naszej wspólnocie parafialnej połączyliśmy się duchowo z uczestnikami tej ogólnopolskiej akcji.
Po zakończeniu mszy świętej o godz. 18.00 w modlitewnej procesji wyruszyliśmy ze świątyni do stojącego na rozstaju Wierzbiańskich dróg krzyża. Towarzyszył nam inny krzyż –  potężny drewniany, ten u którego stóp spoczywa w naszym kościele ciało Pana Jezusa od Wielkiego Piątku do Wielkanocnego poranka. Każdy z uczestników procesji mógł fizycznie i duchowo poczuć jego ciężar. Na ramionach nieśliśmy go odmawiając i rozważając bolesne tajemnice różańca świętego. Zgodnie z prośbą i intencją księdza proboszcza,  była to okazja by złożyć i symbolicznie zanieść Panu nasze osobiste krzyże. Mogliśmy  także doświadczyć niewielkich, ale trudów,  drogi krzyżowej – bardzo silny i porywisty wiatr, przenikliwy i  wyjątkowy jak na wrzesień chłód czy ciemności. Może to były dary od Pana, Jego wyjście naprzeciw, aby nie zapominać o rzeczywistej cenie za jaką zostaliśmy odkupieni na Golgocie.                 

W ten sobotni, wrześniowy wieczór A.D. 2019 r. wraz z wielką rzeszą Polaków w kraju i poza granicami Polski stanęliśmy pod krzyżem. „ Opuściliśmy” wygodne kanapy, aby dać świadectwo, jaką wartość ma dla nas krzyż, jakimi wartościami można i  warto w życiu się kierować

„ Krzyżu Chrystusa […] z Ciebie moc płynie i męstwo
W Tobie jest nasze zwycięstwo”.

Małgorzata Wąsowska

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.