Parafialny Dzień Seniora

W niedziele 13 października już po raz czwarty w naszej wspólnocie parafialnej obchodziliśmy Dzień Seniora. Inicjatorem i „duszą” całego przedsięwzięcia był niestrudzony ks. Proboszcz Kazimierz Jóźwik. Towarzyszyli Mu młodzi wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, którzy razem z księdzem odwiedzili seniorów w domach, zapraszając na uroczystość do świątyni oraz przygotowali krótką jej artystyczną oprawę.
Nasze święto rozpoczęła uroczysta Msza święta, podczas której modliliśmy się w intencji ludzi starszych. Podczas homilii ksiądz proboszcz podkreślał, jakim skarbem są seniorzy – w rodzinie, w parafii, w społeczeństwie, jaką wielką moc ma zanoszona przez nich modlitwa, ile łask wyprosić mogą niedomagania, choroby, cierpienia raczej nierozerwalnie towarzyszące ludziom starszym, a łączone przez nich z cierpiącym Panem Jezusem.
Po zakończeniu mszy świętej życzenia zgromadzonym na uroczystości seniorom złożyła Sekretarz Urzędu Gminy w Wierzbnie, pani Barbara Kowalczyk.
„Starość zawiera pewną łaskę i misję, prawdziwe powołanie od Pana. Starość jest powołaniem. To czas na modlitwę i przekazywanie sensu wiary i życia”.
Słowa Ojca św. Franciszka, niejednokrotnie już przytaczane, można przyjąć za motto naszej uroczystości. Miesiąc październik 2019 r. ogłoszono w kościele Nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. W naszej parafii każdego dnia modlitwę różańcową ofiarowujemy w intencji jednego z misjonarzy (duchownych i świeckich) z naszej diecezji. Odnosząc się do zacytowanych słów papieża Franciszka, każdy z naszych seniorów obdarzony został misją (Duch Święty działa tak przez ręce naszego Księdza proboszcza). Podczas domowych odwiedzin i zapraszania na uroczystość, osoby starsze miały okazję wybrać   „pakiecik” poświęcony jednej z osób pracujących na misjach – fotografia + krótka metryczka – wraz z modlitwą Ojca Świętego w intencji misji. Teraz przez określony czas będą wspierać swoimi modlitwami naszych misjonarzy, m.in. w Boliwii, w Paragwaju, w Kolumbii, w Brazylii i Peru, na Jamajce i Islandii, w Rosji, w Kazachstanie i na Ukrainie.
W charakter misyjnym utrzymana była również część artystyczna przygotowana i zaprezentowana  przez uczniów klasy VII szkoły podstawowej. Jej bohaterką była Paulina Jaricot, młoda Francuzka, założycielka Żywego Różańca i inicjatorka ruchu wspierania misji. Obecni na uroczystości poznali sylwetkę wspaniałej osoby, która bez reszty poświęciła się różnym  projektom – modlitewnym i finansowym – propagującym ideę misji. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot.
Minął czas pracy zawodowej dla naszych Czcigodnych Seniorów, ale nie oznacza to czasu bezwzględnego odpoczynku. Są niezastąpieni i niezawodni jako Babcie i Dziadkowie. Teraz liczą na ich modlitwę nasi misjonarze i na pewno s wkrótce poczują moc szeptanej w ich intencji modlitwy różańcowej z odległego o tysiące kilometrów rodzinnego kraju. Starość  jest naturalna, potrzebna i niech będzie piękna.

Małgorzata Wąsowska

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.