Ogłoszenia – Sierpień 2020

Powrót do listy ogłoszeń

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
30 sierpnia 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem. Przy tej okazji przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie, także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.

2. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone są na remont kościoła.

3. We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. W piątek o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 18.00. W niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.00 nabożeństwo z racji pierwszej niedzieli miesiąca i procesja.

5. W przyszłą  niedzielę po Mszy świętej o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańca dla rodziców modlących się za dzieci.

6. W miniony tygodniu na remont kościoła wpłynęły ofiary po 200 zł Jan Tomkiewicz ze Świdna, Bolesław Patoka z Helenowa, Marek Klimczak z Warszawy . Bóg zapłać.

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom Chabiera, Milewskich, Wąsowskich z Wyględówka. W przyszłym tygodniu zapraszam rodziny Komorowski Adam, Komorowski Janusz i Jasińska Jadwiga.

8. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego a w nim min. Co najbardziej przekonuje o autentyczności Grobu Pańskiego, Jak szkoły w naszym regionie są przygotowane na przyjęcie uczniów.

9. W niedzielę 6 września poświęcenie tornistrów na Mszy świętej o godz. 11.00

10. Do przyjęcia sakramentu małżeństwa przygotowują się Marcin Puławski, kaw. zam w Warszawie, par. Matki Bożej Królowej Polski i Aneta Żelazowska, panna zam. w Wólce, par. tut., zap. III. Otoczmy ich naszą modlitwą by dobrze przeżyli ten czas przygotowania.

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
23 sierpnia 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przed nami ostatni tydzień sierpnia – miesiąca trzeźwości, a dla wielu ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy. Zachęcam przy tej okazji do lektury książek i prasy katolickiej.

2. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Po raz pierwszy był publicznie obchodzony dopiero w 2011 roku w Warszawie. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tzw. poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać. Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

3. W środę ponownie nasze myśli i serca skierujemy na Jasną Górę, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.

4. W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego, po czerwcowej uroczystości jego narodzenia . Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosili go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.

5. Prace przy remoncie elewacji nabierają tempa. Proszę jeszcze o pomoc przy zbijaniu tynków z frontu kościoła. Pracę zaczynamy od poniedziałku.

6. W przyszłą niedzielę będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

7. Kończą się tegoroczne wakacje. Zapraszam w tygodniu dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty, by z Bogiem rozpocząć nowy Rok Szkolny.

8. W miniony tygodniu na remont kościoła wpłynęły ofiary 2000 zł i dwie ofiary po 100 zł. Bóg zapłać.

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom Wielądek, Laskowskim z wnukami z Mińska i Wrona z Janówka. W przyszłym tygodniu zapraszam rodziny Chabiera, Milewskich, Wąsowskich z Wyględówka.

10. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego a w nim min. W parafiach rozkwita apostolat Margerytka. Dlaczego tak ważna jest modlitwa za kapłanów, o uzależnieniach i cyberprzemocy.

11. W przyszłą niedzielę taca ekonomiczna

12. Do przyjęcia sakramentu małżeństwa przygotowują się Marek Skarżyński kawaler, zamieszkały w Żarnówce par. św. Bartłomieja w Grębkowie i Anna Chabiera  panna zam. w  Wierzbnie, par. tut, zap. III, oraz Marcin Puławski, kaw. zam w Warszawie, par. Matki Bożej Królowej Polski i Aneta Żelazowska, panna zam. w Wólce, par. tut., zap. II. Otoczmy ich naszą modlitwą by dobrze przeżyli ten czas przygotowania.

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
16 sierpnia 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W nadchodzącą sobotę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. Godne i częste przyjmowanie Komunii św. domaga się od nas czynnej miłości do Pana Boga i bliźniego. Trwa jeszcze sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa. Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.

3. Dzisiaj zbiórka do puszek na poszkodowanych w Bejrucie.

4. Uroczystości dożynkowe w naszej parafii będą w ostatnią niedzielę sierpnia.

5. Dziękuję tym wszystkim, którzy gromadzili się na naszej duchowej pielgrzymce, szczególnie p. Anecie  za towarzyszenie nam przy organach i Antoninie za piękny akompaniament na skrzypcach.

6. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom Filipiak i Patoka. W przyszłym tygodniu zapraszam rodzinyWielądek, Laskowskich i Wrona z Janówka.

7. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego a w nim min. O cudzie nad Wisłą, Czy zioła mogą stanowić alternatywę dla leków

8. Do przyjęcia sakramentu małżeństwa przygotowują się Marek Skarżyński kawaler, zamieszkały w Żarnówce par. św. Bartłomieja w Grębkowie i Anna Chabiera  panna zam. w  Wierzbnie, par. tut, zap. II, oraz Marcin Puławski, kaw. zam w Warszawie, par. Matki Bożej Królowej Polski i Aneta Żelazowska, panna zam. w Wólce, par. tut., zap. I. Otoczmy ich naszą modlitwą by dobrze przeżyli ten czas przygotowania.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
9 sierpnia 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. Powierzajmy je Bożej Opatrzności przez ręce naszej niebieskiej Matki – Pani Jasnogórskiej, do której w tych sierpniowych dniach kierujemy nasze kroki.

2. Pamiętajmy w naszych modlitwach o rolnikach, którzy trudzą się przy zbiorach tegorocznych plonów.

3. W poniedziałek, 10 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II.

4. W sobotę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ten dogmat był przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Liturgiczny obchód rozpoczniemy wieczorną Mszą Świętą wigilijną, sprawowaną w piątek, 14 sierpnia,

5. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. W tę uroczystość dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym Maryja osiąga pełnię zbawienia. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga.

6. W tę maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu.

7. Trwa nasza duchowa pielgrzymka. Zapraszam na godz. 19.30 na modlitwę różańcowa, Mszę świętą i apel. Można do puszki, która stoi na stoliku składać intencje, które będziemy polecać w modlitwie różańcowej.

8. W ostatnim czasie wpłynęły ofiary na remont kościoła 200 zł bezimienna, 100 zł Tadeusz z Helenowa. Bóg zapłać.

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom Barczów i Grodzkich . W przyszłym tygodniu zapraszam rodziny Patoka i Filipiak z Janówka.

10. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek dla poszkodowanych w Bejrucie.

11. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego a w nim min. Cud eucharystyczny w Sokółce trwa, o prowokacjach środowiska LGBT.

12. Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski:
W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych. Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych. Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim. Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego – w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych. Na dalszy czas wypoczynku i pracy wszystkim z serca błogosławię, ✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

13. Do przyjęcia sakramentu małżeństwa przygotowują się Marek Skarżyński kawaler, zamieszkały w Żarnówce par. św. Bartłomieja w Grębkowie i Anna Chabiera  panna zam. w  Wierzbnie, par. tut, zap. I. Otoczmy ich naszą modlitwą by dobrze przeżyli ten czas przygotowania.

14. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
2 sierpnia 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny tak pod względem religijnym, jak i historycznym. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy tysiące pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

2. W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Przypominam, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

3. Od jutra zapraszam na godzinę 19.30 na wspólne duchowe pielgrzymowanie. O 19.30 rozpoczniemy modlitwę różańcową, a następnie Msza święta zakończona apelem. Tę duchową pielgrzymkę zakończymy w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na stoliku będzie stała puszka do której można wrzucać intencje, które będziemy polecać w modlitwie różańcowej. Jutro także będziemy gościli grupę pielgrzymów z Pielgrzymki Białostockiej.

4. We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej.

5. W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata.

7. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańca dla rodziców modlących się za swoje dzieci. Chętnych zapraszam do włączenia się w tę modlitwę. To co najcenniejsze można dać swojemu dziecku, to właśnie modlitwa.

8. W ostatnim czasie wpłynęły ofiary na remont kościoła 200 zł Hanna Bergiel, 100 zł Tadeusz Dmowski z Sobonia, 500 zł Marianna Olędzka z Jaworka. Bóg zapłać.

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła Anecie i Krzysztofowi Kołak, Markowi Zalewskiemu. W przyszłym tygodniu zapraszam rodziny Barczów i Grodzkich z Janówka.

10. Dziękuję p. Michałowi Wąsowskiemu za wykoszenie trawy na boisku za plebanią.

11. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego a w nim min. Czy rodzice wiedzą co ich dzieci mogą zobaczyć w niewinnych z pozoru bajkach, czm zastąpić sól kuchenną.

13. Do przyjęcia sakramentu małżeństwa przygotowują się Lech Komorowski kawaler, zamieszkały w Wyględówku par. tut. i Angelika Maria Nowak  panna zam. w  Głupiance par. Świętej Trójcy w Kołbieli, zap. III. Otoczmy ich naszą modlitwą by dobrze przeżyli ten czas przygotowania.

14. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

Możliwość komentowania została wyłączona.