Rys historyczny

Parafia Wierzbno

Parafia rzymsko-katolicka w Wierzbnie, znajdująca się w granicach diecezji siedleckiej, została erygowana 18 listopada 1583 roku dzięki staraniom i fundacji wojewodziny krakowskiej Doroty z Gorynskich Barzowej z Ojrzanowa, w dobrach swego syna Stanisława Mińskiego w Wierzbnie. W tym czasie parafia należała do diecezji poznańskiej w dekanacie liwskim. Źródła podają, że pierwszym kapłanem w parafii był ks. Franciszek Dębski. Z chwilą erekcji parafii wzniesiono kościół drewniany, który prawdopodobni spłonął sto lat później. Drugi kościół drewniany ze ścianą frontową murowaną, wybudował w 1686 roku, miecznik ziemi liwskiej i dziedzic Wierzbna – Mikołaj Wodziński. Konsekracji świątyni dokonał biskup Hieronim Wierzbowski, sufragan diecezji poznańskiej.

W archiwum parafialnym przechowywane są dokumenty źródłowe, datowane od 1 połowy XVII wieku. Licznie przetrwały dokumenty dotyczące parafii z XVII i XVIII wieku, pisane przez właścicieli tutejszych dóbr Wodzińskich, między innymi dokument z 10 października 1752 roku, pisany przez kollatora (opiekuna) parafii Wierzbno Konstantyna Wodzińskiego, podkomorzego ziemi liwskiej dziedzica Wierzbna, a skierowany do Teodora Czartoryskiego, księcia na Klewaniu (Wołyniu) i Łukowie oraz biskupa poznańskiego i generalnego oficjała. W piśmie tym Wodziński proteguje ks. Ludwika Jacka Archicińskiego na proboszcza parafii Wierzbno, w miejsce poprzedniego proboszcza ks. Antoniego Wyrzykowskiego.

Parafia prowadziła działalność charytatywną, przez wiele lat funkcjonował szpital, opisywany w dziewiętnastowiecznych dokumentach jako budynek trzyizbowy i określany jako stary. Był też dom dla służb kościelnych popularnie zwany „Lepianka”, od którego wzięła nazwę jedna z dzielnic Wierzbna.

Kościół wybudowany przez Mikołaja Wodzińskiego w 1686 roku został zniszczony przez huragan jaki przeszedł przez te tereny 21 czerwca 1855 roku. Z tego drewniano-murowanego kościoła ocalała jedynie solidnie wymurowana ściana frontowa. Następny, trzeci z kolei, już cały murowany kościół wzniesiono w latach 1855-1856, wykorzystując przy tym zachowaną ścianę frontową. Fundatorami kościoła byli Helena i Michał Świniarscy, właściciele dóbr Wierzbno. Budowę kościoła prowadził majster Tadeusz Małkowski. W księdze historycznej kościoła parafii Wierzbno odnotowano też, że przy budowie kościoła wielce zasłużył się ówczesny proboszcz ks. Jan Niemyski oraz tutejsi parafianie. Konsekracji świątyni dokonano w 1856 roku. W 1866 roku wzniesiono na osi kościoła przed frontem okazałą, dwukondygnacyjną dzwonnicę.

Przed wejściem do kościoła od strony wschodniej znajduje się mogiła poległych w boju powstańców 1863 roku. należeli oni do trzyosobowego oddziału Kazimierz Kobylińskiego, który został okrążony i rozbity przez wojska carskie pod pobliskim Świdnem i Eminem. Z pola bitwy zebrano 17 poległych powstańców w tym tutejszych parafian i pochowano we wspólnej mogile przy kościele.

Rok 2000 jubileuszowy, był przez parafię szczególnie czczony. W 1999 roku miały miejsce Misje Jubileuszowe, co zostało upamiętnione ustawieniem przed frontem kościoła olbrzymiego drewnianego krzyża. Jeszcze w tym roku wokół krzyża urządzono symboliczną Golgotę i ustawiono figurę Matki Bożej. Całe dzieło jako pamiątka Roku Jubileuszowego, zostało poświęcone 14 listopada 1999 roku, przez jego Ekscelencję biskupa Henryka Tomasika, sufragana diecezji siedleckiej. W latach 1999-2000, parafianie wybudowali od dawna planowaną nową plebanię. Innym dziełem parafian, upamiętniającym Jubileusz Roku 2000, jest wzniesienie monumentalnego pomnika na mogile 17 powstańców 1863 roku. Również w 2000 roku poddano specjalistycznym pracom konserwatorskim obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ołtarza głównego.

W przedstawionym wyżej zarysie historii, wymienieni zostali niektórzy duszpasterze pełniący swą posługę w parafii Wierzbno, a oto proboszczowie kolejno nastający od końca XIX wieku do dziś:

 • ks. Rybiński

 • ks. Teofil Osiński

 • ks. Harasim

 • ks. Edward Kurdziałek

 • ks. Eugeniusz Borkowski do roku 1944

 • ks. Marian Olszak 1944 – 1951

 • ks. Antoni Norwa 1951 – 1962

 • ks. Michał Drabarek 1962 – 1965

 • ks. Leon Ryder 1965 – 1980

 • ks. Wiesław Głowacki 1978 – 1986

 • ks. Henryk Drozdek 1986 – 1998

 • ks. Stanisław Dadas 1998 – 2007

 • ks. Jan Mroczek 2007 – 2013

 • ks. Kazimierz Jóźwik 2013 – 2020.

 • ks. Alfred Wasilak 2020 – obecnie.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.