Ogłoszenia – Marzec 2021

Powrót do listy ogłoszeń

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
28 marca 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

2. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.

Uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o godz. 18.00. Od godz. 19.00 do 23.00 adoracja Chrystusa ukrytego w ciemnicy.

3. Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa.. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię rozpoczniemy o godz. 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 wg następującego porządku: 8.00 – siostry z Kółka Różańcowego, 9.00 – mieszkańcy Lasu Jaworskiego, 10.00 – mieszkańcy Helenowa, 11.00 – mieszkańcy Jaworka, 12.00 – mieszkańcy Wyględówka, 13.00 – mieszkańcy Janówka, 14.00 – mieszkańcy Świdna , 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – wszyscy czciciele Miłosierdzia Bożego, 16.00 – mieszkańcy Wólki,  17.00 – mieszkańcy Sobonia, 20.00 – mieszkańcy Wierzbna (od p. Szymańskiej do Urzędu Gminy), 21.00 – mieszkańcy Wierzbna II cz. i o 23.00 zakończenie adoracji. Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła II..

4. Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w grobie od  8.00 – siostry z Kółka Różańcowego, 9.00 – mieszkańcy Lasu Jaworskiego, 10.00 – mieszkańcy Helenowa, 11.00 – mieszkańcy Jaworka, 12.00 – mieszkańcy Wyględówka, 13.00 – mieszkańcy Janówka, 14.00 – mieszkańcy Świdna , 15.00 – Koronka do Miłosierdzia mieszkańcy Wierzbna (od p. Szymańskiej do Urzędu Gminy),, 16.00 – mieszkańcy Wólki,  17.00 – mieszkańcy Sobonia, 18.00 – mieszkańcy Wierzbna II cz.

5. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych wg tradycyjnej trasy: od 9.00 Wierzbno, potem Las Jaworski, Helenów, Jaworek, Janówek, Wyględówek, Wólka, Świdno i Soboń. I o 12.00 w kościele jeszcze poświęcenie pokarmów w Wierzbnie.

6. Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy o godz.19.00. Zabierzmy na nią świece.

7. Spowiedź w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek od 21.00 do 22.00.

8. Rezurekcja w poranek wielkanocny o godz. 6.00.

9. W minionym tygodniu na kwiaty do Grobu Pańskiego zostały złożone ofiary : mieszkańcy Janówka 380 zł, Sobonia 326 zł, Wyględówka 330 zł, Wierzbna 700 zł., Bóg zapłać.

10. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinie Chabiera Andrzej, Twardowska Krystyna, Szmankowska Danuta z Wierzbna. W przyszłym tygodniu zapraszam  rodziny Patrykus Piotr, Walęcki Mieczysław, Szymańska Marianna z Wierzbna.

11. Dziękuję p. Romanowi Gogłozie i Dariuszowi Wróblewskiemu za posprzątanie terenu wokół kościoła .

12. W kościele może przebywać jednocześnie 15 osób. Na dworze nie ma limitu.

13. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego.

14. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21 marca 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2.  W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne.

3. W najbliższy piątek, o godz.17.00 droga krzyżowa a w niedzielę ostatnie w tym roku gorzkie żale.

4. Przyszła niedziela, to Niedziela Palmowa, która wprowadza nas już w atmosferę Wielkiego Tygodnia.

5. W minionym tygodniu na kwiaty do Grobu Pańskiego zostały złożone ofiary : mieszkańcy Jaworka 380 zł, Wólki 370 zł., Helenowa 100 zł, Lasu Jaworskiego 210 zł., Jaworka 295 zł., Świdna 285 zł. Bóg zapłać.

6. Na bocznych ołtarzach są wystawione paschaliki  20 zł.

7. W sobotę o godz. 19.00 msza święta jest już z niedzieli. Na tej Mszy świętej poświęcenie palm.

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinie Kowalczyk Franciszek, Kazimierz Grabowski, Chabiera Beata z Wierzbna.W przyszłym tygodniu zapraszam  rodziny Chabiera Andrzej, Twardowska Krystyna, Szmankowska Danuta z Wierzbna.

9. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego.

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
14 marca 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

2. Dziś po Mszy świętej o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańca dla rodziców modlących się za dzieci. A o godz. 10.30 różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach.

3. W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani.

4. Droga krzyżowa w piątek o godz.18.30. Gorzkie żale w niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.00

5. W minionym tygodniu na kwiaty do Grobu pańskiego została złożona ofiara 100 zł przez KŻR z Wierzbna zel. Krystyna Piórek

6. Dziękuję młodzieży z ośrodka w Jaworku za poprowadzenie Drogi Krzyzowej.

7. Na bocznych ołtarzach są wystawione paschaliki  20 zł.

8. W sobotę o godz. 19.00 msza święta jest już z niedzieli.

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinie Świderski Przemysław, Łukasiak Henryk, Chabiera Mariusz z Wierzbna. W przyszłym tygodniu zapraszam  rodziny Kowalczyk Franciszek, Kazimierz Grabowski, Chabiera Beata z Wierzbna.

10. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego.

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

12. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł: Andrzej Piotr Michalczyk l. 55 z Wierzbna. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7 marca 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

2. Jutro Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom życzę Bożego błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej wzorze kobiecości.

3. Dzisiaj po Mszach świętych proszę Radnych o pozostanie w kościele.

4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy świętej o godz.11.00 gorzkie żale.

5. W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

6. Serdecznie dziękuję ks. Krzysztofowi Piórkowskiemu za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie naszych rekolekcji parafialnych.

7. Dziękuję Paniom za ciasto na stół rekolekcyjny oraz Pani posługującej kapłanom, którzy spowiadali w czasie rekolekcji.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach z czytaniem kartek z Sobonia i spoza parafii.

9. Na bocznych ołtarzach są wystawione paschaliki  20 zł.

10. W sobotę o godz. 18.00 msza święta jest już z niedzieli.

11. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinie Karaban Ireneusz, Malinowska Małgorzata, Zajkowska Elżbieta, Kornatko Zdzisław z Wierzbna. W przyszłym tygodniu zapraszam  rodziny Świderski Przemysław, Łukasiak Henryk, Chabiera Mariusz z Wierzbna.

12. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego.

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

Możliwość komentowania została wyłączona.