Ogłoszenia – Listopad 2021

Powrót do listy ogłoszeń

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
28 listopada 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

2. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” .

3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszam serdecznie wszystkich na Msze Święte roratne; szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane we środę i sobotę o godz. 6.45 Godzinki a następnie Msza święta. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.

2. W naszej wspólnocie rekolekcje będą w dniach 17, 18 i 19 grudnia. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby wziąć udział w spotkaniach rekolekcyjnych. Zachęcam do podejmowania postanowień adwentowych, niech one będą pomocą w zbliżaniu się do Pana. Możemy także wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ta świeca już na stałe wpisuje się w tradycje przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego. Świece po 10, 15, 20 i 30 zł.

3. Dzisiaj taca ekonomiczna. W październiku wynosiła 1778 zł. Bóg zapłac.

4. Jeszcze przez trzy dni listopada możemy zyskać odpust pod zwykłymi warunkami nawiedzając cmentarz. Różaniec za wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach w poniedziałek o godz. 16.30 i we wtorek po Mszy świętej.

5. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca: w piątek o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 17.00.

6. Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po Mszy Świętej o godz. 11.00. Puszka na Kościół na wschodzie.

7. Plan roznoszenia opłatka w tym tygodniu: Wtorek od 13.00 Wólka i Świdno Sobota od 10:00 Jaworek

8. Do przyszłej niedzieli są do odebrania katechizmy dla kandydatów do bierzmowania.

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom Stanisław Mróz, Wiesław Chrościcki, Hanna Kucharska, Ryszard Mróz z Jaworka. W przyszłym tygodniu zapraszam rodziny Janusz Domański, Maciej Grabarczyk, Bogdan Wąsowski z Jaworka

10. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego .

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

12. W minionym tygodniu do wieczności odeszła + Janina Lisiecka l. 80 z Wierzbna. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
21 listopada 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.

2. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu. Akt poświęcenia odmówimy przed błogosławieństwem na każdej Mszy Świętej. Po Mszy Świętej o godz.11.00  wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt oddania naszej parafii Chrystusowi Królowi.

3. Dzisiaj po Mszach świętych zbiórka do puszek na pomoc imigrantom

4.Dzisiaj także podczas każdej Mszy Świętej poświęcenie opłatków wigilijnych. Plan roznoszenia opłatka w tym tygodniu: Środa od 14:30 Helenów, Piątek od 14:00 Las Jaworski, Sobota od 10:00 Janówek, a od 13:00 Wyględówek.

5. W naszym kościele przez cały listopad codziennie podczas modlitwy różańcowej o godz. 17.30 polecamy naszych bliskich zmarłych. W tym tygodniu – w poniedziałek – spoza parafii i za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach, we wtorek za zmarłych ze Świdna i Wyględówka, w środę z Janówka, w czwartek z Jaworka, w piątek z Helenowa i Lasu Jaworskiego, w sobotę Wólki, Sobonia, w niedzielę o 10.30 z Wierzbna.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Jest to też ostatnia niedziela miesiąca – taca ekonomiczna.

7. Papież Franciszek zwołuje Kościół Boży na Synod. Zasadnicze pytanie, które kierowane jest do konsultacji brzmi: Jak „podążanie razem” Kościoła realizuje się dzisiaj w naszych wspólnotach lokalnych? Dla papieża każdy głos jest ważny. Zapraszamy zatem wszystkich członków Rady Parafialnej, osoby należące do grup religijnych i modlitewnych Koła Żywego Różańca oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby wsłuchując się w głos Ducha Świętego wnieść swój wkład w prace Synodu Biskupów, na spotkanie, które odbędzie się w  sobotę o godz. 12.00. w naszej świątyni parafialnej.

8.   Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom Ireneusz Zagrodzki, Tadeusz Szatkowski, Marcin Szatkowski, Włodzimierz Durka z Jaworka. W przyszłym tygodniu zapraszam rodziny Stanisław Mróz, Wiesław Chrościcki, Hanna Kucharska, Ryszard Mróz z Jaworka

9. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego .

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
14 listopada 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.

2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Obchodzimy także Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. Zachęcamy, by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych. Po Mszy świętej zbiórka do puszek na Kościół Prześladowany.

3. W sobotę o godz. 18.00 spotkanie z kandydatami przygotowującymi się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Na spotkanie proszę przynieść indeks.

4. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

5. Apel przewodniczącego Episkopatu Polski….

6. Przez cały listopad  duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

7. Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu. W naszym kościele przez cały listopad codziennie podczas modlitwy różańcowej o godz. 17.30 polecamy naszych bliskich zmarłych. W tym tygodniu – w poniedziałek – spoza parafii i za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach, we wtorek za zmarłych ze Świdna i Wyględówka, w środę z Janówka, w czwartek z Jaworka, w piątek z Helenowa i Lasu Jaworskiego, w sobotę Wólki, Sobonia, w niedzielę o 10.30 z Wierzbna.

8.   Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom Mirosław Kuśmierczyk, Sylwester Łokietek, Zdzisław Zagrodzki, Waldemar Mróz z Jaworka. W przyszłym tygodniu zapraszam rodziny Ireneusz Zagrodzki, Tadeusz Szatkowski, Marcin Szatkowski, Włodzimierz Durka z Jaworka

9. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego .

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł: + Oskar Witowski l. 26 z Wierzbna. Pogrzeb w sobotę o godz. 13.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie……

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
7 listopada 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.

2. Przez cały listopad  duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych wyraża się nie tylko w stawianiu kwiatów i zniczy, ale przede wszystkim modlitwie, tej  wypominkowej, ofiarowanej w ich intencji Mszy świętej, ale też w prywatnej modlitwie.Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

3. Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu. W naszym kościele przez cały listopad codziennie podczas modlitwy różańcowej o godz. 17.30 polecamy naszych bliskich zmarłych. W tym tygodniu – w poniedziałek – spoza parafii i za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach, we wtorek za zmarłych ze Świdna i Wyględówka, w środę z Janówka, w czwartek z Jaworka, w piątek z Helenowa i Lasu Jaworskiego, w sobotę Wólki, Sobonia, w niedzielę o 10.30 z Wierzbna.

4. W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie, zapraszam na Mszę Świętą o godz.11.00. Po Mszy Świętej złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy pomniku 100lecia Odzyskania Niepodległości.

5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Po Mszach świętych zbiórka do puszek na Caritas

6. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańca dla rodziców modlących się za dzieci.

7.   Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom Stefan Cichocki, Tadeusz Banaszek, Troszkiewicz Michał, Sławomir Laskowski z Jaworka. W przyszłym tygodniu zapraszam rodziny  Mirosław Kuśmierczyk, Sylwester Łokietek, Zdzisław Zagrodzki, Waldemar Mróz z Jaworka

8. Na stoliku wyłożony jest nowy numer Echa Katolickiego .

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy będą przeżywali swoje święto w najbliższych dniach, życzę Bożego błog. i obfitości Bożych łask.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Jutrzejsza uroczystość Wszystkich Świętych będzie miała bardzo radosny charakter, bowiem będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00 Po Mszy św. o godz. 11.00 procesja żałobna. Po procesji różaniec za zmarłych a następnie poświęcenie nowych pomników. Ofiary zbierane na cmentarzu są przeznaczone na opłaceniu rachunków za śmieci.

2. We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze wiary. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. Po obu Mszach świętych różaniec za wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.

3. Przez cały listopad można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

4. Za zmarłych polecanych w wypominkach przez cały listopad będziemy modlić się na różańcu.  W tym tygodniu – w poniedziałek za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach, we wtorek wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach , w środę z Janówka i Świdna, w czwartek z Jaworka i Wyględówka, w piątek z Helenowa i Lasu Jaworskiego, w sobotę Wólki, Sobonia i spoza parafii, w niedzielę z Wierzbna.

Możliwość komentowania została wyłączona.