Ogłoszenia – Grudzień 2016

Powrót do listy ogłoszeń

25 grudnia – Urocz. Narodzenia Pańskiego

1. Uroczystość Narodzenia Pańskiego pokazuje nam jak ważny jest dla Boga Ojca każdy człowiek, skoro Syn Boży w ludzkiej postaci przychodzi na ziemię. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy odkryli wielką godność dzieci Bożych. Niech Nowonarodzony Zbawiciel uczy nas pokory i wytrwałości w budowaniu pokoju i jedności w rodzinach i naszym środowisku, życzliwości i miłości, która przejawia się w gestach i czynach. Dziś w czasie sumy nagrody za gorliwe uczestnictwo w Roratach.

2. Serdecznie dziękuję p. Urszuli Wasilewskiej z Adamowa za choinki i p. Szaniawskiemu z Jaworka za piękną jodełkę. Dziękuję młodzieży i dorosłym za dekorację świąteczną.

3. Jutro św. Szczepana, pierwszego męczennika. Zapraszam na Eucharystię o 9.00, 12.00 i 17.00. Zgodnie z rozporządzeniem Biskupa Siedleckiego ofiary na tacę są przeznaczone na Caritas diecezjalną. Ofiarami do puszek wesprzemy misjonarza ks. Jarosława Dziedzica i jego posługę w Boliwii.

4. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa 6 stycznia w Orszaku Trzech Króli. Początek Orszaku przy pieczarkarni o 12.30. W środę 28 grudnia o 18.00 próba przed Orszakiem Trzech Króli w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

5. W piątek święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszam na Eucharystię o godz. 7.30.

6. W sobotę ostatni dzień 2016 roku i na Mszy św. o 17.00 będziemy dziękować za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy z Bożej hojności.

7. Najbliższa niedziela to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i początek nowego 2017 roku. Msza św. o 9.00, 12.00 i 17.00. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie opłatkowe dla radnych naszej parafii. Zapraszam wszystkich radnych, aby przy okazji omówić bieżące sprawy.

8. Tradycyjnie do świętach rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Ofiary składane podczas kolędy będą przeznaczone na spłacenie długu w związku z remontem parkanu cmentarza. Mamy, jako parafia, 8500 zł długu. Program wizyty duszpasterskiej: we wtorek od 9.00 – Janówek, w środę – Las Jaworski i Helenów, w czwartek – Soboń, w piątek – Jaworek, w sobotę – Wierzbno, cz. 1. (od p. Szymańskich do Urzędu Gminy).

9. Serdecznie dziękuję rodzinom z Jaworka za sprzątanie kościoła i na sobotę zapraszam: p. Mieczysława i Dariusza Kuśmierczyk, p. Jerzego Kuźma oraz p. Teresę i Sławomira Krasuskich.

10. Zachęcam do lektury nowy Nr „Echa Katolickiego”. Dużo ciekawych artykułów i konkurs świąteczny z nagrodami.

18 grudnia – IV Niedziela Adwentu

1. Z całego serca dziękuję ks. Stanisławowi Chodźce za posługę rekolekcyjną, za słowo skierowane do nas i świadectwo wielkiego zaangażowania w życie swojej parafii. Niech Chrystus, którego narodzenie będziemy wkrótce świętować, obdarza go zdrowiem, mocą łaski, pokojem i światłem nowych inicjatyw duszpasterskich. Obiecujemy modlitwę za ks. Stanisława i za parafię w Zbuczynie. Serdecznie dziękuję kapłanom, którzy spowiadali podczas rekolekcji, dziękuję osobom posługującym na plebanii i tym, którzy ofiarowali ciasto i wędlinę.

2. Zapraszam dziś Szanownych Seniorów do sali w GSu na Spotkanie Wigilijne. Początek o 14.00, a zakończymy Mszą św. w kościele o 17.00. Będzie też okazja do spowiedzi przede Mszą św.

3. Rozpoczynamy już 4 tydzień Adwentu, czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zapraszam w poniedziałek, środę i sobotę na Mszę św. Roratnią o 7.00.

4. W poniedziałek o 18.00 kolejna próba przed Orszakiem Trzech Króli. Zapraszam do Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Do poniedziałku także proszę dostarczyć paczki dla potrzebujących w ramach akcji Rodzina – Rodzinie.

5. W środę od 14.00 dekorujemy naszą świątynię na Świętą Bożego Narodzenie. Proszę młodzież i dorosłych, abyśmy wspólnie i sprawnie mogli  podjąć to zadanie.

6. W sobotę Wigilia, tradycyjnie powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i po zachodzie słońca gromadzimy się w kręgu rodziny i znajomych na uroczystej wieczerzy. Zaprośmy także tych, którzy są samotni. Przy dzieleniu się opłatkiem składamy sobie życzenia i wybaczamy nieporozumienia. Niech pokój i miłość, którą niesie Zbawiciel narodzony w Betlejem, napełnia nasze domy i rodziny.

7. W uroczystość Narodzenia Pańskiego zapraszam na uroczystą Pasterkę o północy, a potem na Eucharystię o 10.00 i 12.00. Nie będzie Mszy św. o 17.00. Na sumie będą nagrody dla tych, którzy gorliwie uczestniczyli w Roratach oraz tych, którzy podjęli zadanie konkursu znajomości świętych.

8. Na sobotę zapraszam do sprzątania kościoła: p. Ryszarda Mróz, p. Teresę i Janusza Domańskich oraz Mariannę i Stanisława Kuśmierczyk z Jaworka.

9. Zachęcam do lektury nowy Nr „Echa Katolickiego”. Przeczytamy o kulcie Dzieciątka Jezus, jak powinna wyglądać wieczerza wigilijna w katolickiej rodzinie, oraz o różnych obliczach woluntariatu.

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Zbigniew Wysiejewski i Jolanta Wysiejewska, cywilnie związani, zamieszkali w Wierzbnie, zapowiedź trzecia. Otoczmy ich naszą gorącą modlitwą.

11 grudnia – III Niedziela Adwentu

1. Mamy już trzecią Niedzielę Adwentu, którą tradycyjnie nazywa się „Gaudete” czyli niedzielą radości z tego faktu, że Pan już blisko. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klasy III w ramach przygotowania do I spowiedzi i Komunii św. Dla wspólnoty rodziców modlących się za dzieci także zmianka tajemnic różańcowych.

2. We wtorek 36 rocznica śmierci ks. Leona Rydera, który jest pochowany na naszym cmentarzu. W czasie Mszy św. o 7.30 będziemy modlić się w jego intencji.

3. W tym tygodniu woluntariusze pragną odwiedzić Szanownych Seniorów: w poniedziałek od 14.00 w Cierpiętach, w Helenowie i w Lesie Jaworskim, a w środę od 15.00 w Wyględówku.

4. Gorąco zapraszam wszystkich parafian do uczestnictwa w Rekolekcjach Adwentowych (16 – 18 grudnia) czyli od piątku do niedzieli. Zróbmy wszystko, aby dobrze przygotować się do sakramentu pokuty i skorzystać z nauk rekolekcyjnych, które wygłosi ks. Stanisław Chodźko. W piątek i sobotę kapłani będą posługiwać w konfesjonałach. Msza św. o 10.00, 12.00 i 17.00. W sobotę Roraty wyjątkowo o 10.00.

W sobotę od 14.00 odwiedzamy chorych pragnących przystąpić do spowiedzi i przyjąć Chrystusa w Komunii św. Proszę zgłaszać chorych.

5. W niedzielę na zakończenie rekolekcji zapraszamy Szanownych Seniorów na spotkanie wigilijne o 14.00 w budynku GS. Proszę parafian, aby podwieźć starszych seniorów na wigilię. Niech będzie to promyk radości dla naszych Szanownych Seniorów. Uprzejmie proszę do 19 grudnia dostarczyć paczki dla rodzin i umieścić na opakowaniu ten nr, który był na wylosowanej kopercie w akcji „Rodzina – Rodzinie”.

6. Serdecznie dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom z Jaworka i na sobotę (z racji rekolekcji od godz. 13.00) zapraszam: p. Halinę i Stanisława Mróz, p. Annę i Wiesława Chrościckich oraz p. Grażynę Kucharską.

7. Chwała Bogu, została już ukończona praca przy parkanie cmentarza i trzeba się tylko do końca rozliczyć z poniesionych wydatków.

8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Zbigniew Wysiejewski i Jolanta Wysiejewska, cywilnie związani, zamieszkali w Wierzbnie, zapowiedź druga. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

9. Zachęcam do lektury nowy Nr „Echa Katolickiego”. Znajdziemy artykuły o macierzyńskiej opiece Maryi, o przebaczeniu, które wyzwala, o kulisach wprowadzania stanu wojennego i rady pedagoga, jak wspomagać dziecko w uczeniu się.

10. Pan Bóg powołał do wieczności śp. Henrykę Lisiecką. Z ofiar zebranych na pogrzebie będzie sprawowanych 12 Mszy św. o zbawienie jej duszy i jeszcze jedną Mszę św. zamówiły siostry z KRK z Wierzbna. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

4 grudnia – II Niedziela Adwentu

1. Dziś niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i zmianka tajemnic różańcowych. Ofiarami do puszek wspieramy wspólnoty Kościoła Katolickiego w Rosji, na Ukrainie i innych krajach postsowieckich. Intencje Apostolstwa Modlitwy na grudzień:Ogólna – Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy; Ewangelizacyjna – Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją. Dziś po Mszy św. o 17.00 próba przed Orszakiem Trzech Króli w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

2. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszam na Mszę św. o 9.00 i o 17.00.

3. W środę o 15.00 Msza św. w Młodzieżowym Ośrodku w Jaworku. Zapraszam także mieszkańców Jaworka.

4. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 9.00 spotkanie rodziców i dzieci klasy III w ramach przygotowania do I spowiedzi i Komunii św. Także zmianka tajemnic różańcowych dla rodziców modlących się za dzieci.

5. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii w dniach 16-18 grudnia przeprowadzi ks. Stanisław Chodźko, proboszcz ze Zbuczyna. Zaplanujmy tak czas, aby skorzystać z nauk i sakramentu Pokuty.

6. Z Bożą pomocą chcemy 18 grudnia o godz. 14.00 zorganizować Wigilię dla Seniorów (od 70 wzwyż) w budynku GSu na dole. Proszę parafian o pomoc przygotowaniu dań wigilijnych. W tym tygodniu wraz z woluntariuszami chcemy odwiedzić szanownych Seniorów: we wtorek od 15.00 w Adamowie, Swidnie i Wólce, w środę od 10.00 w Wierzbnie, w czwartek od 15.00 w Wyględówku i Janówku, a w piątek (od 15.00) w Jaworku.

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom z Jaworka i na sobotę zapraszam: p. Ireneusza i Wiesława Zagrodzkich, p. Małgorzatę i Tadeusza Szatkowskich oraz p. Monikę i Włodzimierza Durków.

8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Zbigniew Wysiejewski i Jolanta Wysiejewska, cywilnie związani, zamieszkali w Wierzbnie, zapowiedź pierwsza. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

9. Zachęcam do lektury nowy Nr „Echa Katolickiego”. Przeczytamy o adwentowych zwyczajach, które budują jedność w rodzinie, o mądrym wychowaniu a także jak doświadczyć radości przebaczenia i uczyć przebaczać bliźnim.

10. Pan Bóg powołał do wieczności śp. Alinę Karaban. Z ofiar zebranych na pogrzebie będzie sprawowanych 10 Mszy św. o zbawienie jej duszy. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Możliwość komentowania została wyłączona.