Ogłoszenia – Październik 2017

Powrót do listy ogłoszeń

29 października – 30 Niedziela zwykła

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Poświęcenia naszego kościoła. Obecny kościół został odbudowany po wichurze w 1855 r. dzięki staraniom Heleny i Michała Świniarskich i poświęcony około 160 lat temu. Nie udało mi się odnaleźć daty poświęcenia. Z wdzięcznością otaczamy modlitwą fundatorów, dobroczyńców, budowniczych i kapłanów, którzy posługiwali w Wierzbnie. Na sumie nagrody dla dzieci za gorliwe uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych. Dziękuję p. Romanowi Gogłozie za chryzantemy do kościoła. Jest grafik na listopad dla czytających Słowo Boże podczas Mszy św.

2. W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Zapraszam na Eucharystię o 9.00, 12.00 i 17.00. Po sumie procesja na cmentarz parafialny, różaniec za zmarłych i poświęcenie nowych pomników.

3. W czwartek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Po Mszy św. o 9.00 procesja z modlitwą przy 4 stacjach w intencji zmarłych. Potem suma o 12.00 i wieczorem o 17.00. Pół godziny przede Mszą modlitwa wypominkowa za zmarłych.

4. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwy za zmarłych. Warunkiem spowiedź i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przystąpienie do Komunii św. oraz modlitwa w intencjach papieskich. Wystarczy odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

5. W dni powszednie od piątku 3 listopada do środy 8 listopada po Mszy św. o 17.00 różaniec na cmentarzu za zmarłych. W sobotę, ze względu na ślub, wyjątkowo różaniec w intencji zmarłych będzie po Mszy św. o 18.00.

6. Przez cały listopad modlimy się za zmarłych 15 minut przed każdą Mszą św. w niedzielę i w dni powszednie przed Mszą wieczorową. W intencji zmarłych polecanych Bożemu Miłosierdziu w wypominkach będzie sprawowanych 12 Mszy św. w ciągu roku w pierwsze czwartki miesiąca.

7. Pierwszy piątek miesiąca o 7.30 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata oraz nabożeństwo wynagradzające. Od 9.00 odwiedzam chorych pragnących przyjąć Chrystusa w Komunii św.

8. W najbliższą niedzielę po sumie różaniec za zmarłych na cmentarzu, potem zmianka tajemnic różańcowych.

9. 11 listopada o 18.00 wyjazd do Opola na spektakl pt. „Ostatni buntownik 1865, czyli rzecz o ks. Stanisławie Brzósce”. Chętnych proszę o zapisy, koszt 10 zł na autobus.

10. Dziękuję za porządek na cmentarzu i troskę o mogiły. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom z Sobonia, a na sobotę zapraszam: p. Władysławę Raubo, p. Andrzeja Patokę, p. Justynę i Janusza Łukasiak oraz p. Tadeusza Giersa z Sobonia.

11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: Adam Jachimowicz i Lidia Jachimowicz z d. Rolecka, cywilnie związani, zam. w Wierzbnie. Zapowiedz druga. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

12. Zachęcam do lektury nowy Nr „Echa Katolickiego”. Przeczytamy czym jest świętych obcowanie, o świętości w codzienności możliwej dla każdego oraz jak wielbić Boga w codziennym życiu. Są także konkursy i atrakcyjne nagrody.

22 października – 29 Niedziela zwykła

1. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny, któremu przyświecają słowa: „Idźcie i głoście!” W modlitwie różańcowej zawierzajmy Panu Bogu misjonarzy i misjonarki oraz tych, którzy jeszcze nie przyjęli Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Dziękuję za ofiary na tacę na potrzeby misji katolickich i jeszcze po Mszy św. wesprzyjmy misjonarza ks. Jarosława Dziedzica. Na Eucharystii o 12.00 i po niej wystąpi Chór „Surma” z Warszawy. Serdecznie zapraszamy. Jeszcze dziś można wpisać się na listę za ustawą o ratowaniu przed aborcją nienarodzonych dzieci podejrzanych o niepełnosprawność lub chorobę.

2. Frekwencja uczestnictwa we Mszy św. w ostatnią niedzielę wyniosła prawie 43%. (prócz parafian było sporo gości). Ale trzeba nieść Pana i do tych, którzy nie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii.

3. Z serca dziękuję uczniom i wychowawcom z Zespołu Szkół w Wierzbnie za grabienie liści przy kościele i na skwerze. Serdecznie dziękuję mieszkańcom Sobonia za solidną pracę w dniu wczorajszym. Za uprzątnięcie liści wokół świątyni, przy parkanie i wywiezienie ich na kompostownik. Zostały też wywiezione liście z cmentarza. Od jutra będzie na cmentarzu duża przyczepa na którą możemy składać plastykowe wieńce. Naturalne śmieci należy składać w miejscu wyznaczonym betonowym ogrodzeniem. Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o porządek na cmentarzu.

4. W sobotę urocz. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, głównych patronów naszej diecezji. Zapraszam na Eucharystię o godz. 17.00.

5. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Rocznicę Poświęcenia naszego kościoła. Ofiary na tacę będą przeznaczone na prace remontowe przy frontonie kościoła i dzwonnicy. Na sumie nagrody dla dzieci, które gorliwie przychodziły w październiku i modliły się na Różańcu. Proszę, aby dzieci zabrały układankę z tajemnicami różańcowymi.

6. Dziękuję rodzinom z Sobonia za sprzątanie kościoła i na sobotę zapraszam: p. Mariannę Plewko, p. Irenę i Jacka Kiesner oraz p. Grażynę i Zbigniewa Łukasiak.

7. W dniu 29 października na terenie parafii św. Ojca Pio będzie organizowany IX Hubertus Węgrowski w ramach obchodów święta leśników i myśliwych. Rozpoczęcie o godz. 12.00 uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Antoniego Dydycza.

8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: Adam Jachimowicz i Lidia Jachimowicz z d. Rolecka, cywilnie związani, zam. w Wierzbnie. Zapowiedz pierwsza. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

9. Zachęcam do lektury nowy Nr „Echa Katolickiego”. Przeczytamy o realiach pracy na misjach, o trudnej sytuacji rolników w związku z ASF tłumaczy ks. Stanisław Chodźko. Jest także relacja z dnia seniora w Wierzbnie.

15 października – 28 Niedziela zwykła

1. Dziś w naszej parafii przeżywamy Niedzielę Seminaryjną. Gościmy dk. Łukasza Rodzosia z Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II. Dziękujemy za jego świadectwo o powołaniu oraz dziękuję parafianom za ofiary złożone na potrzeby tej uczelni. Po Mszy św. diakon Łukasz będzie rozprowadzał kalendarze seminaryjne na 2018 r. Zachęcam do ich nabycia, aby przybliżały życie alumnów i zachęcały do modlitwy za powołanych do kapłaństwa.

2. We wszystkich kościołach dziś liczenie wiernych uczestniczących w Eucharystii i przystępujących do Komunii św. Nie wychodźmy zbyt szybko, aby ministranci mogli wszystkich dobrze policzyć.

3. Episkopat Polski i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” prosi o wsparcie ratowania przed aborcją nienarodzonych dzieci podejrzanych o niepełno-sprawność lub chorobę. Aby Sejm rozpatrzył projekt, należy zebrać pod nim minimum 100 tys. podpisów, a do skutecznego uchwalenia ustawy potrzeba ich jednak o wiele więcej. Dziś po każdej Mszy św. zachęcam, aby wpisać się na tę listę. Obok imienia i nazwiska, proszę podać pesel i nazwę miejscowości. Woluntariusze będą pomagać i mogą udostępnić treść ustawy.

4. Jutro 39 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jako Jana Pawła II. Wieczorem o 19.00 w Wierzbnie spotkanie kapłanów dekanatu grębkowskiego.

5. W środę św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. W modlitwie różańcowej będziemy szczególnie pamiętać o pracownikach służby zdrowia.

6. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Ofiary na tacę są przeznaczone na misje katolickie. Ofiarami do puszek wesprzemy ks. Jarosława Dziedzica, misjonarza z Boliwii, który niedawno nas odwiedził. Na sumie wystąpi Chór „Surma” z Warszawy, po Mszy będzie jeszcze koncert w jego wykonaniu.

7. Chwała Bogu, że udało się wyłożyć kostką wjazd na plebanię i jestem wdzięczny za solidnie wykonaną pracę.

8. Proszę o sprzątanie mogił i nagrobków bliskich zmarłych. Sprzątnijmy także mogiły zaniedbane i alejki. Liście, gałęzie i zeschłe kwiaty składamy na pryzmę, a plastyk do worków żółtych, szkło zaś do białych. W sobotę zapraszam mieszkańców Sobonia do wywiezienia śmieci na kompostownik i zamiecenia alejek, ponieważ już dużo liści opadło.

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła i na sobotę zapraszam: p. Dorotę i Mariana Rogala, p. Jolantę i Kazimierza Kraśnych oraz p. Elżbietę i Mirosława Skarżyńskich

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: Michał Marchelewicz kawaler zam. w Węgrowie, parafii Wniebowzięcia NMP i Karolina Siwiak, panna z Sobonia, zapowiedź trzecia. Otoczmy narzeczonych naszą modlitwą.

11. Zachęcam do lektury nowy nr „Echa Katolickiego”. Przeczytamy o mocy błogosła-wieństwa, co robić gdy dziecko przesiaduje przed komputerem, świadectwo kapłana i relację z „Różańca do granic”.

8 października – 27 Niedziela zwykła

1. Dziękujemy Opatrzności Bożej za dar św. Jana Pawła II i przeżywamy XVII Dzień Papieski, którego mottem są słowa: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Po każdej Mszy św. zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po Mszy św. o 9.00 zapraszam na zmiankę różańcową rodziców modlących się za dzieci i oraz na spotkanie dla rodziców i dzieci klasy III, przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii św.

2. Gorąco zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej w niedzielę przed sumą o 11.30, a w dni powszednie po Mszy św. o 17.00.

3. W piątek po Mszy św. o 17.00 zapraszam na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Będziemy rozważać tajemnice bolesne na naszym cmentarzu grzebalnym i wokół świątyni. Zachęcam do wzięcia lampionów, ponieważ będzie już ciemno.

4. W sobotę Dzień Edukacji czyli Dzień Nauczyciela. Zapraszam na Mszę św. o 17.00 oraz na Różaniec, aby wspólnie modlić się za nauczycieli i wychowawców.

5. W najbliższą niedzielę będziemy gościć alumna Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Skieruje do nas słowo, zbierze ofiary na tacę na potrzeby tej uczelni i będzie rozprowadzał kalendarze seminaryjne na 2018 r. W całej Polsce w kościołach będzie liczenie wiernych uczestniczących na Mszy św. i przystępujących do Komunii św.

6. Episkopat Polski i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” prosi o wsparcie ratowania przed aborcją nienarodzonych dzieci podejrzanych o niepełnosprawność lub chorobę. Aby Sejm rozpatrzył projekt, należy zebrać pod nim minimum 100 tys. podpisów, a do skutecznego uchwalenia ustawy potrzeba ich jednak o wiele więcej. W najbliższą niedzielę woluntariusze pomagać gotowym poprzeć tę ważną inicjatywę. Na liście obok imienia i nazwiska, trzeba podać pesel i nazwę miejscowości.

7. Zbliża się listopad. Proszę o robienie porządków na mogiłach bliskich zmarłych i o segregację śmieci. Na pryzmę wysypujemy tylko liście, zeschłe kwiaty i gałęzie, które mogą potem trafić na kompostownik. Plastyk kładziemy do żółtych worków, a szkło do białych. Uczmy się porządku, a to świadczy o naszym szacunku dla zmarłych.

8. Dziękuję rodzinom z Sobonia za sprzątanie kościoła i zagrabienie liści wokół świątyni. Na sobotę zapraszam: p. Danutę Hołubiec z synami, p. Elżbietę i Kazimierza Zalewskich oraz p. Ewę i Andrzeja Siwiak.

9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: Michał Marchelewicz kawaler zam. w Węgrowie, parafii Wniebowzięcia NMP i Karolina Siwiak, panna z Sobonia, zapowiedź druga. Otoczmy narzeczonych naszą modlitwą.

10. Zachęcam do lektury nowy Nr „Echa Katolickiego”. Przeczytamy o zwalczaniu kryzysów małżeńskich, dlaczego niedziela powinna być dniem wolnym od pracy oraz jak rozpoznać depresję nastolatków.

1 października – 26 Niedziela zwykła

1. Dziś pierwsza niedziela października i po sumie zmianka tajemnic różańcowych. Ofiary na tacę są przeznaczone na Caritas naszej diecezji, ofiarami do puszek wspieramy poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Meksyku. Zachęcam także do nabycia po Mszy św. u ministrantów cegiełek na budowę Domu Pielgrzyma w Pratulinie. Intencja Apostolstwa modlitwy na październik: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczynienia się do tworzenia wspólnego dobra. Jest grafik na październik dla czytających Słowo Boże podczas Eucharystii. Z serca dziękuję wszystkim, którzy adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie podczas 40-godzinnego Nabożeństwa.

2. Dziś ogólnoświatowy Dzień Seniora. Po Mszy św. o 9.00 program słowno-muzyczny poświęcony Szanownym Babciom i Drogim Dziadkom. Pozdrawiamy wszystkich ludzi starszych, chorych i samotnych, życzymy pogody ducha, sił i zdrowia na kolejne lata życia. Dziękujemy za modlitwy, którymi wypraszacie wiele łask dla naszej parafii i całej Ojczyzny. Niech modlitwa różańcowa jednoczy nas w jedną wielką rodzinę.

3. Rozpoczynamy miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. W licznych objawieniach w Gietrzwałdzie Maryja wzywa: „Odmawiajcie gorliwie Różaniec. Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro”. Gorąco zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych: w niedzielę przed sumą o 11.30 i w dni powszednie – po Mszy św. o 17.00. Zapraszam do prowadzenia różańca: w niedzielę – dzieci kl. III, w poniedziałek – dzieci klasy IV, we wtorek – kl. V i VI, w środę – kl. VII, w czwartek – młodzież kl. II i III gimnazjum, w piątek – dorośli, w sobotę – siostry Kółka Różańcowego. Dla dzieci będzie konkurs aktywności i miłe upominki.

4. Dziękuję za ofiary na remont frontonu kościoła i dzwonnicy z ostatniej niedzieli (2525 zł). Serdeczne „Bóg zapłać!”.

5. W poniedziałek wspomnienie Aniołów Stróżów. Msza św. o 7.30 i 17.00.

6. W czwartek o 7.30 modlimy się za zmarłych polecanych Bożemu Miłosierdziu w wypominkach, od 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego, a potem Eucharystia i nabożeństwo różańcowe.

7. Pierwszy piątek miesiąca, o 7.30 – Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata, od 9.00 odwiedzam chorych, pragnących przyjąć Chrystusa w Komunii św., a od 16.30 spowiedź  z racji pierwszego piątku, Msza św. i nabożeństwo różańcowe.

8. W sobotę wspomnienie NMP Różańcowej i wiele osób podjęło akcje modlitwy: Różaniec na granicach. U nas Msza św. o 16.30 i 17.00, oraz nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca.

9. W najbliższą niedzielę Dzień  Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!” Zbiórka do puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po Mszy św. o 9.00 spotkanie dla rodziców i dzieci z klasy III, przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Dla rodziców modlących się za dzieci także zmianka tajemnic różańcowych.

10. Dziękuję za sprzątanie kościoła i zapraszam na sobotę: p. Mariana Korczaka, p. Marzenę i Wojciecha Kazimierskich oraz p. Zofię Żaboklicką z Sobonia.

11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: Michał Marchelewicz kawaler zam. w Węgrowie, parafii Wniebowzięcia NMP i Karolina Siwiak, panna ze Świdna, zapowiedz pierwsza. Otoczmy narzeczonych naszą modlitwą.

12. Zachęcam do lektury nowy Nr „Echa Katolickiego”. Przeczytamy o cudach za wstawiennictwem św. Faustyny, o misjach w Kamerunie, o pomocy Anioła Stróża i jak odkrywać bogactwo modlitwy różańcowej.

Komentarze są wyłączone.