Biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej

Komunikat Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
o mianowaniu Ks. Kanonika Grzegorza Suchodolskiego
biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej

Czcigodni Księża,
Osoby Życia Konsekrowanego, Klerycy,
Drodzy Bracia i Siostry!

Przez wiele miesięcy, od czerwca ubiegłego roku – po mianowaniu Księdza Biskupa Piotra Sawczuka Biskupem diecezjalnym w Drohiczynie – Kościół Siedlecki modlił się o nowego biskupa pomocniczego. Nasze modlitwy zostały wysłuchane.

Radosna informacja o mianowaniu przez Ojca Świętego Franciszka nowego biskupa pomocniczego dla Diecezji Siedleckiej została podana przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce w czwartek, 16 kwietnia br. Nowym biskupem pomocniczym naszej Diecezji, ze stolicą tytularną Mesarfelta, został mianowany Ksiądz Kanonik Grzegorz Suchodolski, proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedleckiego.

Ksiądz Biskup Grzegorz urodził się i wychowywał w Łukowie. Środowisko rodzinne, tworzone przez rodziców Mariannę i Hieronima, i środowisko parafialne – najpierw parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie Przemienienia Pańskiego w Łukowie – umacniało w nim wiarę w Boga, miłość do Kościoła i pozwoliło odkryć powołanie do kapłaństwa. Wartości którymi żył, pogłębił w czasie przygotowania do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1988 roku przez posługę Biskupa Jana Mazura i od 32 lat należy do prezbiterium Kościoła Siedleckiego. Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach oraz jako proboszcz w parafii Kopcie i w parafii katedralnej w Siedlcach.

Najbardziej jednak Ksiądz Biskup Grzegorz znany jest w naszym Kościele diecezjalnym, w Kościele w Polsce i w świecie, z zaangażowania w duszpasterstwo młodzieży, a szczególnie w przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Tej pracy poświęcił 21 lat swego kapłańskiego życia. Jako dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, przygotowywał i koordynował pobyt Polaków w czterech spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, trzech z Benedyktem XVI i dwóch z papieżem Franciszkiem.

Księże Biskupie Grzegorzu! Serdecznie gratulujemy decyzji Ojca Świętego Franciszka i dziękujemy za podjęcie się biskupiej posługi w czasach, w których świat i Kościół, cierpi nie tylko z powodu epidemii koronawirusa, ale także z powodu wirusa laicyzacji, jaki dotyka serc ludzi wierzących, szczególnie młodzieży i próbuje zniszczyć w nich wiarę w Boga oraz zachwiać w nich przynależność do Chrystusowego Kościoła. Twoje wieloletnie doświadczenie pracy duszpasterskiej z młodzieżą będzie Ci zapewne pomocne w posłudze biskupiej w naszej Diecezji. Z nadzieją patrzą więc na Twoją posługę biskupią wszyscy: księża, osoby życia konsekrowanego, klerycy i wierni świeccy, a pośród nich starsi, rodzice, młodzież i dzieci. Wszyscy oczekują świadectwa Twojej wiary, nadziei i miłości do Boga i Twojego zaangażowania w życie naszego Kościoła diecezjalnego.

Życzę Ci, wraz z księżmi, osobami życia konsekrowanego, klerykami i wiernymi świeckimi, byś wsparty łaską Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, podjął to zobowiązujące dzieło posługi biskupiej, z zaufaniem do Tego, który Cię powołał i pewnym modlitewnym wsparciem tych, którym będziesz służył.

Polecając osobę Dostojnego Księdza Biskupa Nominata i Jego posługę w naszej Diecezji Dobremu Bogu oraz wstawiennictwu Maryi, Królowej Apostołów, a także Patronów naszej Diecezji i Błogosławionych Męczenników z Pratulina, proszę, aby w drugą Niedzielę Wielkanocną, kończącą Oktawę Świąt Wielkanocnych, zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia, dołączyć do modlitwy wiernych wezwanie w intencji Księdza Biskupa Nominata Grzegorza oraz po Komunii Świętej na głównej Mszy świętej odśpiewać dziękczynne Te Deum.

Szczegóły związane z przyjęciem sakry biskupiej będą podane w oddzielnym komunikacie.

Z pasterskim błogosławieństwem

BISKUP SIEDLECKI
Kazimierz Gurda

Wigilia Paschalna

„Zmartwychwstanie Chrystusa stanowi
najbardziej poruszające wydarzenie w dziejach ludzkości,
zaświadczające o zwycięstwie Bożej miłości
nad grzechem i śmiercią
i dające naszej nadziei na życie fundament
tak silny, jak skała”.
Papież Franciszek

Zapraszamy na transmisję liturgii Wigilii Paschalnej – godzina 19:45

Bracia i Siostry!

Jezus Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Przezwyciężył śmierć i jest Panem całego świata.
W trudnym czasie pandemii koronawirusa życzę, Wam, Siostry i Bracia, abyśmy spotkali Zmartwychwstałego Pana w słowie Bożym, czytając i rozważając w gronie rodziny Ewangelię. Znajdziemy Pana jak mówi do niewiast przy pustym grobie: „Radujcie się! Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”(Mt 28, 9-10). Rozpoznamy Zmartwychwstałego Jezusa w Wędrowcu wraz z uczniami do Emaus, gdy przy wieczerzy błogosławi i łamie chleb: „Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu (…). Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,31-32). Spotkamy naszego Pana na Eucharystii, transmitowanej przez radio i TV, gdy z wielką miłością zapragniemy przyjąć Go duchowo w Komunii św. Nasz Pan i Zbawiciel chce przybyć do każdej rodziny jak wtedy do wieczernika, w którym przebywali przestraszeni uczniowie i mówi także do nas: „Pokój wam! Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem” (Łk 24, 38-39).
Siostry i Bracia, gdy już spotkamy Zmartwychwstałego Pana to zechciejmy się dzielić radosną nowiną: „Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!”, nieśmy radość i miłość tym, którzy tej prawdy jeszcze nie przyjęli, nieśmy nadzieję i pokój tym, którzy są przybici strachem przed zarażeniem koronawirusem, tym przebywającym na kwarantannie, starszym i samotnym.
Was wszystkich zawierzam Chrystusowi w Eucharystii w cichej modlitwie i adoracji. Żyję ufnością, że wkrótce nasze świątynie będą wypełnione wierzącymi, spragnionymi Boga pod postacią Chleba

– ks. Kazimierz.

Jezu, ufam Tobie!