Podziękowanie

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Ef 5,20). Chwała Panu Bogu za siedem lat przeżytych w naszej wspólnocie parafialnej.

Z całego serca dziękuję:

– ks. Stanisławowi Abramczukowi – za dobrą radę i współpracę w posłudze duszpasterskiej,

– dziekanowi ks. kan. Markowi Zalewskiemu – za tworzenie braterskiej wspólnoty w dekanacie,

– ks. Mirosławowi Rogoźnickiemu, proboszczowi parafii Czerwonka za podjęcie roli króla w OTK,

– ks. Wojciechowi Zadrożnemu, proboszczowi parafii Wyszków,

– ks. kan. Andrzejowi Witkowskiemu, proboszczowi parafii Oleksin,

– ks. Andrzejowi Popławskiemu, proboszczowi parafii Kopcie,

– ks. Krzysztofowi Wesołowskiemu, proboszczowi parafii w Wiśniewie,

– ks. prefektowi Karolowi Biardzkiemu z Grębkowa, za pomoc w organizacji OTK. Żal mi pozostawiać tę kapłańską rodzinę, ponieważ bardzo dobrze układa się nam współpraca.

– Dziękuję całej Radzie Parafialnej za troskę o sprawy gospodarcze i duszpasterskie,

– dziękuję p. Anecie Miklaszewskiej za posługę organistowską, za prowadzenie scholi i dekorację kwiatami świątyni, p. Marii Komorowskiej za troskę o czyste obrusy, p. Rafałowi Miklaszewskiemu za administrowanie parafialną stroną internetową i transmisję Mszy św. w internecie w czasie obostrzeń epidemii,

– dziękuję p. Piotrowi Piórkowi za troskę o cmentarz i koszenie trawy,

– dziękuję p. katechetce Marcie Korzeniak za przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św., za katechizację w Szkole Podstawowej w Wierzbnie i w MOW w Jaworku,

– serdecznie dziękuję zespołowi liturgicznemu, czytającemu słowo Boże podczas Eucharystii i rodzinom z Domowego Kościoła, a w szczególny sposób Małgorzacie i Michałowi Wąsowskim. Dziękuję naszej scholii i ministrantom. Moim pragnieniem była duża wspólnota  ministrantów, by stworzyć z nich zespół piłkarski.

– dziękuję dyr. p. Krzysztofowi Zarzyckiemu, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Wierzbnie za dobrą współpracę,

– dziękuję p. Wójtowi naszej Gminy Emilowi Wąsowskiemu za wspieranie uroczystości patriotycznych. Dziękuję za starania, aby utrzymać kurs autobusu, który w niedzielę przywozi ludzi starszych na Mszę św. z Jaworka, Janówka i Wyględówka. Dziękuję p. Krzysztofowi Śledziewskiemu za udzielanie pomocy w przygotowaniu projektów na remont kościoła, radnemu powiatowemu p. Łukaszowi Komorowskiemu za wspieranie tych projektów,

– gorąco dziękuję druhom OSP Wierzbno i OSP Jaworek za ochoczą pomoc w organizacji różnych uroczystości: festynów rodzinnych, drogi krzyżowej ulicami Wierzbna, orszaku, odpustu i dożynek parafialnych. Druhowie, zawsze można na Was liczyć. Poświęcenie figury św. Floriana niech będzie małym przejawem naszej wdzięczności,

– dziękuję p. Andrzejowi Kąca i Krzysztofowi Zwierzowi za trud przygotowania różnych imprez w naszej społeczności,

– dziękuję p. Witoldowi Piórkowi i pracownikom GOPS za pomoc potrzebującym i akcję: Rodzina-Rodzinie, dziękuję p. Januszowi Zdzieborskiemu za punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,

– dziękuję p. Elżbiecie Trojanowskiej i Warsztatom Terapii Zajęciowej w Jaworku za dobrą współpracę i przygotowywanie upominków dla naszych seniorów,

– dziękuję wychowankom i wychowawcom MOWu w Jaworku. Te spotkania nauczyły mnie widzieć w młodych dużo dobra, które starałem się im pokazać i rozwijać. 

– dziękuję p. Arkadiuszowi Florowskiemu za budowę toalety parafialnej i p. Markowi Wielądkowi za kapitalny remont parkanu cmentarza i prace przy osuszaniu fundamentów kościoła,

– dziękuję p. Arturowi Skrzypkowi i firmie EkoTeam za współpracę i pomoc sponsorską w różnych dobrych zamierzeniach,

– dziękuję p. Sławomirowi Zaboklickiemu, za ufundowanie masztu na flagę przy kościele,  za wielką życzliwość i pomoc sponsorską,

– dziękuję p. Ali Roguskiej i Bibliotece Publicznej za współpracę,

– dziękuję prezesom GS: Bogdanowi Okulusowi i Markowi Wąsowskiemu za współpracę i gotowość pomocy,

– dziękuję p. Renacie i Mirosławowi Jachimowiczom za współorganizowanie Festynów Rodzinnych, za zaangażowanie w Orszakach Trzech Króli, za pieczarki i pomoc sponsorską,

– dziękuję pracownikom Banku Spółdzielczego w Wierzbnie, za współpracę i serdeczność,

– dziękuję p. Popowskim z Wierzbna i p. Wiechowskim z Sulk za wspaniałą wędlinę na różnych imprezach,

– dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich w Wierzbnie za bigos i ciasto. Dziękuję wszystkim sołtysom za zaangażowanie w przygotowanie wieńców dożynkowych i gościnne przyjęcie pielgrzymów,

– dziękuję młodzieżowemu wolontariatowi za pomoc ludziom starszym, chorym i samotnym, za organizowanie Dni seniora i Wigilii dla starszych i samotnych,

– z całego serca dziękuję siostrom z Kół Żywego Różańca za modlitwę za naszych misjonarzy i misjonarki, dziękuję wszystkim za ofiary na misje i życzliwe ich przyjmowanie w naszej parafii. Dzięki temu o naszej parafii w Wierzbnie usłyszeli ludzie w różnych krajach, gdzie posługują misjonarze z diecezji siedleckiej.

– dziękuję tym wszystkim, którzy modlili się przed Najświętszym Sakramentem w ciągu 3 miesięcy za chorych, zarażonych koronawirusem i o jedność w naszej Ojczyźnie. Z całego serca: „Bóg zapłać!”

Zapewniam o wdzięcznej modlitwie – ks. Kazimierz

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.